Alla slags Mur- och Putsarbeten.

Husbyggnationer.

Ny-, om- och tillbyggnader ex. lättbetong och leca.

Takrenovering - Byte av papp, läkt och pannor.

Byggservicearbeten.

Öppna eldstäder. Traditionellt murade spisar med eller utan insats.

Murning och renovering av skorstenar/rökkanaler.

Installation av kassetter och kaminer.